Kronika

 

1912

V roku 1912 spoločnosť Shoeller ako súčasť cukrovaru vybudoval šesťposchodový mlyn so skladovými priestormi s kapacitou 1 vagón (10t) obilia / deň.

1923

Obilný mlyn zmodernizovaný a kapacita zvýšená na 2 vagóny / deň

1934

Ďalšia rekonštrukcia, mlyn doplnený o nové valcové stolice, reformy a vyosievače, postavené nové betónové silo pre uskladnenie 150 vagónov obilia,

1953

Mlyn oddelený od cukrovaru a pričlenený k podniku Mlyny a cestovinárne, n.p. Piešťany

1964

Zriadená baliareň múky,

1970

Rozsiahla rekonštrukcia mlyna v trvaní 3 rokov, zvýšená kapacita mletia na 250t obilia / deň, postavené nové budovy, dielne, MTZ, úpravňa vody, ČOV, garáže,

1979

Postavená nová administratívna budova,

1992

Transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť v prvej vlne kupónovej privatizácie

2002 až 2008

Postupná generálna rekonštrukcia mlynskej technológie s plnou automatizáciou výrobných procesov, skladovacích a expedičných zásobníkov, Voľnej nakládky, mikro- a makrokomponentného miešania, baliarensko-expedičnej časti, príjmového koša. Mlynskú technológiu dodávala fa. Bühler GmbH Braunschweig, baliarensku technológiu dodávala fa. Paglierani s.a.s. Santarcangelo