prevádzka Pohronský Ruskov

Hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj všetkých typov pšeničných múk vrátane detskej dehydrovanej krupice a pšeničných krmív. Zabezpečuje výrobu, skladovanie a expedíciu hotových výrobkov v zmysle najprísnejších štandardov kvality.

Organizuje a zabezpečuje logistiku nákupu, spracovania a expedície surovín.

Je výhradným distribútorom výrobkov Mlyna Štúrovo, a.s.

 

 

Kapacita - prevádzka Pohronský Ruskov

 

Skladovacia kapacita pšenice: 44.000t (spolu so skladovacími kapacitami v MONY a Bíni)
Mletie pšenice: 250t / 24 hod.
Ročná kapacita spracovania pšenice: 90.000t
Skladovanie: voľne ložené výrobky - múky
  voľne ložené výrobky - krmivá
  balené výrobky - DSB: 0,5kg a 1kg balenie
  zabalené výrobky - vrecia: 10kg, 20, 25kg, 40kg a 50kg 
   
Kapacita balenia DSB výrobkov: 215t / 24 hod.
   
Kapacita balenia vrecovaných výrobkov: 200t / 24 hod. 
   

 

 

Nasleduje galéria budov a technológie danej prevádzky - klikni pre zväčšenie:

 

Letecký pohľad   Letecký pohľad   Budova voľnej nakládky a mlyna
Letecký pohľad   Letecký pohľad   Budova voľnej nakládky a mlyna
         
Budova príjmu obilia a voľna nakládka   Prijem obilia   Kombi čistiarenský stroj
Budova príjmu obilia a voľna nakládka   Prijem obilia   Kombi čistiarenský stroj
         
Optické triedenie a čistenie obilia   Valcové stolice   Rozvodňa
Optické triedenie a čistenie obilia   Valcové stolice   Rozvodňa
         
Mikrodávkovače   Čističky krupíc   Spádové potrubie
Mikrodávkovače   Čističky krupíc   Spádové potrubie
         
Vyosievače   Odlučovače   Váhy pre hotové produkty
Vyosievače   Odlučovače   Váhy pre hotové produkty