MONY spol. s r.o.

Hlavným predmetom činnosti je nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov, prevádzkovanie verejného skladu, kúpa a predaj tovaru. Skladovacia kapacita: obilniny 28.700t a olejniny 5.300t.

Prevádzka disponuje laboratóriom s vybavením na rozbory obilnín a olejnín, železničnou vlečkou s možnosťou váženia železničných vagónov, mostovou váhou na váženie nákladných automobilov, vlastnou pozberovou úpravou a sušičkou na obilniny a olejniny.

 

Skladovacie silá na pšenicu
 
Skladovacie silá na pšenicu