Projekt : Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.